Oblike rehabilitacije
Rehabilitacija zajema različne postopke in metode, ki temeljijo na zmanjševanju vnetja, bolečine ter na ohranjanju funkcionalnih sposobnosti, varovanju in zaščiti sklepov, preprečevanju deformacij, vzdrževanju psihofizične stabilnosti, zdravstvenovzgojnem izobraževanju in svetovanju bolniku.

Ohranjanje telesne kondicije pripomore k vzdrževanju psihofizične stabilnosti in h krepitvi organizma za premagovanje težav, ki jih povzroči bolezen

Kaj je rehabilitacija?
Rehabilitacija  vključuje različne ukrepe in postopke, ki jih izvajamo za zmanjšanje in odpravljanje okvar, prizadetosti in oviranosti. Pomaga ohranjati čim boljšo telesno, duševno in družbeno usposobljenost za čim bolj normalno in ustvarjalno življenje.

Uspešnost rehabilitacije revmatika je odvisna tudi od skupinskega dela, ki naj bi združevalo dejavnosti različnih strokovnjakov: družinskega zdravnika, revmatologa, fizioterapevta, delovnega terapevta in socialnega delavca.

 

 

 

Top Power Studio